Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często.


złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
stefan kisielewskizłenieśpinatomiastdobrezasypiabardzoczęstozłe nienie śpinatomiast dobredobre zasypiazasypia bardzobardzo częstozłe nie śpinatomiast dobre zasypiadobre zasypia bardzozasypia bardzo częstonatomiast dobre zasypia bardzodobre zasypia bardzo częstonatomiast dobre zasypia bardzo często

Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze.Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Zła ustawa zmusza zawsze ustawodawcę do wydawania innych, często także bardzo niedobrych, które mają usunąć złe skutki te; pierwszej lub co najmniej zapewnić spełnienie jej zadań.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.