Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie.


złe-przyzwyczajenia-są-jedynymi-przyzwyczajeniami-których-ludzie-nie-potrafią-ę-wyrzec-bezboleśnie
john galsworthyzłeprzyzwyczajeniajedynymiprzyzwyczajeniamiktórychludzieniepotrafiąsięwyrzecbezboleśniezłe przyzwyczajeniaprzyzwyczajenia sąsą jedynymijedynymi przyzwyczajeniamiktórych ludzieludzie nienie potrafiąpotrafią sięsię wyrzecwyrzec bezboleśniezłe przyzwyczajenia sąprzyzwyczajenia są jedynymisą jedynymi przyzwyczajeniamiktórych ludzie nieludzie nie potrafiąnie potrafią siępotrafią się wyrzecsię wyrzec bezboleśniezłe przyzwyczajenia są jedynymiprzyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniamiktórych ludzie nie potrafiąludzie nie potrafią sięnie potrafią się wyrzecpotrafią się wyrzec bezboleśniezłe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniamiktórych ludzie nie potrafią sięludzie nie potrafią się wyrzecnie potrafią się wyrzec bezboleśnie

Wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, dla których rodzić się i żyć warto. -Henryk Sienkiewicz
wojna-i-miłość-są-dwiema-jedynymi-rzeczami-dla-których-rodzić-ę-i-żyć-warto
Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać, nie pozbawiając swej ofiary życia. -Adam Bahdaj
ludzie-którzy-kochają-potrafią-zadawać-najboleśniejsze-ciosy-potrafią-uśmiercać-nie-pozbawiając-swej-ofiary-życia
Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno. -Herbert Marcuse
Że-dwoje-ludzi-potrafią-żyć-razem-jest-jednym-z-największych-cudów-w-większoś-jednak-nie-potrafią-co-zresztą-jest-zamaskowane-tym-że
Ci, którzy nie potrafią płakać z całego serca, nie potrafią się również serdecznie śmiać. -Golda Meir
ci-którzy-nie-potrafią-płakać-z-całego-serca-nie-potrafią-ę-również-serdecznie-śmiać
Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On. -Catherine Cookson
mam-wielu-przyjaciół-i-tysią-dobrych-znajomych-są-ludzie-których-lubię-bardzo-i-są-ludzie-których-lubię-mniej-ale-ponad-wszystkimi-jest-tylko
Ludzie potrafią prawie wszystko wybaczyć z wyjątkiem niewtrącania się w cudze sprawy. -Margaret Mitchell
ludzie-potrafią-prawie-wszystko-wybaczyć-z-wyjątkiem-niewtrącania-ę-w-cudze-sprawy