Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła.


złej-myśli-nie-można-odpędzić-gdy-przyjdzie-do-głowy-ale-można-zrozumieć-że-jest-zła
lew tołstojzłejmyśliniemożnaodpędzićgdyprzyjdziedogłowyalezrozumiećżejestzłazłej myślimyśli nienie możnamożna odpędzićgdy przyjdzieprzyjdzie dodo głowygłowy aleale możnamożna zrozumiećże jestjest złazłej myśli niemyśli nie możnanie można odpędzićgdy przyjdzie doprzyjdzie do głowydo głowy aległowy ale możnaale można zrozumiećże jest złazłej myśli nie możnamyśli nie można odpędzićgdy przyjdzie do głowyprzyjdzie do głowy aledo głowy ale możnagłowy ale można zrozumiećzłej myśli nie można odpędzićgdy przyjdzie do głowy aleprzyjdzie do głowy ale możnado głowy ale można zrozumieć

– Nie lubię kaktusów – powiedziała [pani Cecylia] do pani Żanci, gdy już zasiadły przy stole. Ale pani Żancia lubiła kaktusy. Nigdy nie wiadomo, gdzie im wyrośnie liść i jak będzie wyglądał, ani kiedy któremu przyjdzie do głowy zakwitnąć. Zawsze można po nich oczekiwać jakiejś niespodzianki.Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Nie wszystko można wytłumaczyć. Nie wszystko też można zrozumieć. Niech będzie błogosławiony ten kącik dżungli w każdym z nas.Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć.Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić.