Zło jest niezrozumieniem dobra.


zło-jest-niezrozumieniem-dobra
anonimzłojestniezrozumieniemdobrazło jestjest niezrozumieniemniezrozumieniem dobrazło jest niezrozumieniemjest niezrozumieniem dobrazło jest niezrozumieniem dobra

Zło jest to żad­na na­tura, a naz­wa ta nie oz­nacza nicze­go in­ne­go jak tyl­ko brak dobra.Zło jest-ci to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra.Bezwzględne zło wywołuje konieczność istnienia bezwzględnego dobra.Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN! Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku.