Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN! 


zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
adnachielzłonie jest cieniemdobrajestcieniemczłowiekaagain­styulin zło nie jest cieniemnie jest cieniem dobrajest cieniemcieniem człowieka________________ again­stzło nie jest cieniem dobrajest cieniem człowieka

Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt
słowo-jest-cieniem-uczynku
Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. -Sofokles
człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem
Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem. -Henryk Sienkiewicz
miłość-która-jest-tylko-duchem-staje-ę-tylko-cieniem
Jes­teśmy prochem i cieniem. -Horacy
jes­teśmy-prochem-i cieniem