Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.


zło-nie-dlatego-jest-potworne-że-nie-używa-prawdy-lecz-dlatego-że-nadużywa-kłamstwa
władysław grzeszczykzłoniedlategojestpotworneżeużywaprawdyleczdlategonadużywakłamstwazło nienie dlategodlatego jestjest potworneże nienie używaużywa prawdylecz dlategoże nadużywanadużywa kłamstwazło nie dlategonie dlatego jestdlatego jest potworneże nie używanie używa prawdyże nadużywa kłamstwazło nie dlatego jestnie dlatego jest potworneże nie używa prawdyzło nie dlatego jest potworne

Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane. -Oscar Wilde
wierzy-ę-w-coś-nie-dlatego-że-jest-to-racjonalne-lecz-dlatego-że-często-powtarzane
Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna
Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. -Jean Bernard
młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
Czas może być nazwany
czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
Kocham mężczyzn nie dlatego że nimi są, lecz dlatego że nie są kobietami. -Krystyna Królowa Szwecji
kocham-mężczyzn-nie-dlatego-że-nimi-są-lecz-dlatego-że-nie-są-kobietami
Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna. -Tadeusz Kotarbiński
nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna