Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.


zło-nie-dlatego-jest-potworne-że-nie-używa-prawdy-lecz-dlatego-że-nadużywa-kłamstwa
władysław grzeszczykzłoniedlategojestpotworneżeużywaprawdyleczdlategonadużywakłamstwazło nienie dlategodlatego jestjest potworneże nienie używaużywa prawdylecz dlategoże nadużywanadużywa kłamstwazło nie dlategonie dlatego jestdlatego jest potworneże nie używanie używa prawdyże nadużywa kłamstwazło nie dlatego jestnie dlatego jest potworneże nie używa prawdyzło nie dlatego jest potworne

Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Czas może być nazwany Kocham mężczyzn nie dlatego że nimi są, lecz dlatego że nie są kobietami.Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.