Zło zachowuje równowagę tylko przy pełnej szybkości, jak rower.


zło-zachowuje-równowagę-tylko-przy-pełnej-szybkoś-jak-rower
jean paul sartrezłozachowujerównowagętylkoprzypełnejszybkościjakrowerzło zachowujezachowuje równowagęrównowagę tylkotylko przyprzy pełnejpełnej szybkościjak rowerzło zachowuje równowagęzachowuje równowagę tylkorównowagę tylko przytylko przy pełnejprzy pełnej szybkościzło zachowuje równowagę tylkozachowuje równowagę tylko przyrównowagę tylko przy pełnejtylko przy pełnej szybkościzło zachowuje równowagę tylko przyzachowuje równowagę tylko przy pełnejrównowagę tylko przy pełnej szybkości

Życie jest jak piłka. Gdzie by nie istniało, zachowuje równowagę.Życie jest jak piłka. Gdzie by nie istniało, zawsze zachowuje równowagę.Zwykły rower jest pojazdem napędzanym mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli.Ma­ma - ma­giczne słowo które zna kżdy z Nas Obej­mie, przy­tuli gdy zło i smu­tek drze­mią w Nas Do­radzi gdy dziec­ko płacze i zwi­ja się z rozpaczy Dziec­ko dla mat­ki to szka­tułka pełna złota, Do której tra­fia, każda mat­czy­na cnota. NIe ma czys­trzej miłości, od mat­czy­nej pełnej czułości.Niewolę trud­niej znieść przy pełnej swobodzie.Mężczyzna to zło konieczne, przy czym akcent należy kłaść bardziej na zło niż na konieczne.