Złodziej w komorze, żołnierz w oborze, ksiądz u młodej żony - jaki pożytek czynią, każdy niech uważy.


złodziej-w-komorze-żołnierz-w-oborze-ksiądz-u-młodej-żony-jaki-pożytek-czynią-każdy-niech-uważy
jan Żabczyczłodziejkomorzeżołnierzoborzeksiądzmłodejżonyjakipożytekczyniąkażdyniechuważyzłodziej ww komorzeżołnierz ww oborzeksiądz uu młodejmłodej żonyżonyjakijaki pożytekpożytek czyniąkażdy niechniech uważyzłodziej w komorzeżołnierz w oborzeksiądz u młodeju młodej żonymłodej żonyjaki pożytekjaki pożytek czyniąkażdy niech uważyksiądz u młodej żonyu młodej żonyjaki pożytek czyniąksiądz u młodej żony

Nieszczęścia przebyte ten mają pożytek, że czynią nas czułymi na nieszczęście innych. -Jan Fedorowicz
nieszczęścia-przebyte-ten-mają-pożytek-że-czynią-nas-czułymi-na-nieszczęście-innych
Chcesz być pew­nym młodej żony? Pocze­kaj, aż się zestarzeje. -Tadeusz Gicgier
chcesz-być-pew­nym-młodej-żony-pocze­kaj-aż ę-zestarzeje
Największy pożytek z historii to entuzjazm, jaki budzi ona w ludziach. -Johann Wolfgang Goethe
największy-pożytek-z-historii-to-entuzjazm-jaki-budzi-ona-w-ludziach
Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-ok­radnę-ja złodzieja-aby-mieć-co złodziej-lecz-gdy-złodziej-mnie-ok­radnie-to-za­biorę-mu i ja-ivo-vuco- 
Każdy żołnierz szkolony jest w okrutnym przeświadczeniu, że to się kiedyś przyda. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
każdy-żołnierz-szkolony-jest-w-okrutnym-przeświadczeniu-że-to-ę-kiedyś-przyda
Boże, który po­dob­no każdy ból za­mieniasz w pożytek, spraw, by przes­tało bo­leć jak najszybciej... -Riot
boże-który-po­dob­no-każdy-ból-za­mieniasz-w pożytek-spraw-by przes­ło-bo­ć-jak najszybciej