Złote chwile w strumieniu życia przemykają mimo nas, a my widzimy tylko piasek. Przybywają do nas anioły, a my dowiadujemy się o nich, kiedy odeszły.


złote-chwile-w-strumieniu-życia-przemykają-mimo-nas-a-my-widzimy-tylko-piasek-przybywają-do-nas-anioły-a-my-dowiadujemy-ę-o-nich-kiedy
ralph waldo emersonzłotechwilestrumieniużyciaprzemykająmimonasmywidzimytylkopiasekprzybywajądonasaniołydowiadujemysięnichkiedyodeszłyzłote chwilechwile ww strumieniustrumieniu życiażycia przemykająprzemykają mimomimo nasmy widzimywidzimy tylkotylko piasekprzybywają dodo nasnas aniołymy dowiadujemydowiadujemy sięo nichkiedy odeszłyzłote chwile wchwile w strumieniuw strumieniu życiastrumieniu życia przemykajążycia przemykają mimoprzemykają mimo nasa my widzimymy widzimy tylkowidzimy tylko piasekprzybywają do nasdo nas aniołya my dowiadujemymy dowiadujemy siędowiadujemy się osię o nichzłote chwile w strumieniuchwile w strumieniu życiaw strumieniu życia przemykająstrumieniu życia przemykają mimożycia przemykają mimo nasa my widzimy tylkomy widzimy tylko piasekprzybywają do nas aniołya my dowiadujemy sięmy dowiadujemy się odowiadujemy się o nichzłote chwile w strumieniu życiachwile w strumieniu życia przemykająw strumieniu życia przemykają mimostrumieniu życia przemykają mimo nasa my widzimy tylko piaseka my dowiadujemy się omy dowiadujemy się o nich

Przyjaciele to ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapomniały jak latać. -Anonim
przyjaciele-to-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapomniały-jak-latać
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. -Antoine de Saint-Exupéry
przyjaciele-są-jak-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapominają-jak-latać
Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna
miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
Jakiś los tajemny i przemożny nagli nas i zniewala, abyśmy stali się narzędziem naszej własnej zguby nawet wówczas, kiedy ją już przed sobą widzimy i rzucamy się w nią z otwartymi oczami. -Daniel Dafoe
jakiś-los-tajemny-i-przemożny-nagli-nas-i-zniewala-abyśmy-stali-ę-narzędziem-naszej-własnej-zguby-nawet-wówczas-kiedy-ją-już-przed-sobą