Złoto: Kiedy przemawia złoto elokwencja jest bezsilna.


złoto-kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
erazm z rotterdamuzłotokiedyprzemawiazłotoelokwencjajestbezsilnakiedy przemawiaprzemawia złotozłoto elokwencjaelokwencja jestjest bezsilnakiedy przemawia złotoprzemawia złoto elokwencjazłoto elokwencja jestelokwencja jest bezsilnakiedy przemawia złoto elokwencjaprzemawia złoto elokwencja jestzłoto elokwencja jest bezsilnakiedy przemawia złoto elokwencja jestprzemawia złoto elokwencja jest bezsilna

Kiedy przemawia złoto, elokwencja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
Kiedy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
kiedy-prze­mawia-złoto-elok­wen­cja-jest bezsilna
Gdy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
gdy-prze­mawia-złoto-elok­wen­cja-jest bezsilna
Kiedy nic się nie wiedzie, złoto zamienia się w żelazo: kiedy się powodzi żelazo zamienia się w złoto. -Anonim
kiedy-nic-ę-nie-wiedzie-złoto-zamienia-ę-w-żelazo-kiedy-ę-powodzi-żelazo-zamienia-ę-w-złoto
Złoto szkodliwsze jest od żelaza. -Owidiusz
złoto-szkodliwsze-jest-od-żelaza
Ceń miłość, którą zos­tałeś ob­darzo­ny, po­nad wszys­tko in­ne. Ona przet­rwa kiedy two­je złoto i zdro­wie daw­no znikną. -Og Mandino
ceń-miłość-którą-zos­łeś-ob­darzo­ny-po­nad-wszys­tko-in­ne-ona przet­rwa-kiedy-two­-złoto-i zdro­wie-daw­no-znikną