Złoto potrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka.


złoto-potrafi-zabałamucić-nawet-uczciwego-człowieka
safonazłotopotrafizabałamucićnawetuczciwegoczłowiekazłoto potrafipotrafi zabałamucićzabałamucić nawetnawet uczciwegouczciwego człowiekazłoto potrafi zabałamucićpotrafi zabałamucić nawetzabałamucić nawet uczciwegonawet uczciwego człowiekazłoto potrafi zabałamucić nawetpotrafi zabałamucić nawet uczciwegozabałamucić nawet uczciwego człowiekazłoto potrafi zabałamucić nawet uczciwegopotrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka

Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje.Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.W sakiewce nawet złoto milknie.Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety.Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go.