Złoty cielec jest tylko pewną odmianą bydła.


złoty-cielec-jest-tylko-pewną-odmianą-bydła
anonimzłotycielecjesttylkopewnąodmianąbydłazłoty cieleccielec jestjest tylkotylko pewnąpewną odmianąodmianą bydłazłoty cielec jestcielec jest tylkojest tylko pewnątylko pewną odmianąpewną odmianą bydłazłoty cielec jest tylkocielec jest tylko pewnąjest tylko pewną odmianątylko pewną odmianą bydłazłoty cielec jest tylko pewnącielec jest tylko pewną odmianąjest tylko pewną odmianą bydła

Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości.Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji.Nikt nie jest za stary na to, by zapoznać się z nową odmianą głupoty.Napisał: Mu­zyka punk jest wol­na, każde zag­ra­nie na gi­tarze, in­ny chwyt... to już ko­lej­na odmiana.Jeśli Niemcy nie znajdą się w piekle, to tylko dlatego, że posiadały pewną ilość czarujących pisarzy.