Złudze­nia są rzeczą piekielną.


złudze­nia-są rzeczą-piekielną
thomas harriszłudze­niasą rzecząpiekielnązłudze­nia są rzecząsą rzeczą piekielnązłudze­nia są rzeczą piekielną

Świat stoi na oszus­twie, a życie jest złudze­niem. Dusza jest także złudze­niem. Trze­ba mieć jed­nak ty­le ro­zumu, by umieć rozróżniać złudze­nia roz­koszne od przykrych.Miłość jest złudze­niem. Dla­tego właśnie oso­ba za­kocha­na wo­li po­ry i miej­sca sprzy­jające iluz­ji, do­god­ne złudze­niom jak zmie­rzchy za­cierające kon­tu­ry przed­miotów, spot­ka­nia przy zam­glo­nym księżycu i świet­listo-mroczne leśne ścieżki.Za złudze­nia płaci się rzeczywistością.Two­je zmie­sza­nie, mo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy...Złudze­nia to rzecz pas­kudna. Zwłaszcza u ko­biet pot­ra­fią żyć dłużej, niż trwa najdłuższa menopauza.Złudze­nia? Są nam pot­rzeb­ne tak jak po­wiet­rze. Inaczej realizm życia byłby ciężarem nie do udźwignięcia.