Zły duch najbardziej boi się świętego wesela.


zły-duch-najbardziej-boi-ę-świętego-wesela
urszula ledóchowskazłyduchnajbardziejboisięświętegoweselazły duchduch najbardziejnajbardziej boiboi sięsię świętegoświętego weselazły duch najbardziejduch najbardziej boinajbardziej boi sięboi się świętegosię świętego weselazły duch najbardziej boiduch najbardziej boi sięnajbardziej boi się świętegoboi się świętego weselazły duch najbardziej boi sięduch najbardziej boi się świętegonajbardziej boi się świętego wesela

W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego.Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego.Potężny ma się obawiać nąjbardziej tego, czego się nie boi.Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych.To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze.