Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
ignacy krasickizłyprzykładgóryidziekażdejstronienaszegonieszczęściaprzyczynazły przykładprzykład zz górygóry idzieidzie ww każdejkażdej stroniez górygóry naszegonaszego nieszczęścianieszczęścia przyczynazły przykład zprzykład z góryz góry idziegóry idzie widzie w każdejw każdej stroniez góry naszegogóry naszego nieszczęścianaszego nieszczęścia przyczynazły przykład z góryprzykład z góry idziez góry idzie wgóry idzie w każdejidzie w każdej stroniez góry naszego nieszczęściagóry naszego nieszczęścia przyczynazły przykład z góry idzieprzykład z góry idzie wz góry idzie w każdejgóry idzie w każdej stroniez góry naszego nieszczęścia przyczyna

Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Pochyl się nad fak­tem jak małe dziecię, porzuć wszel­kie z góry przejęte kon­cep­cje, podążaj z po­korą ku każdej ot­chłani, wszędzie tam, dokąd wie­dzie cię na­tura, gdyż inaczej nicze­go się nie nauczysz.Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.Na przykład na pla­necie Ziemia ludzie uważali, że są in­te­ligen­tniej­si od del­finów, tak dużo bo­wiem do­kona­li – stworzy­li koło, No­wy Jork, woj­ny i tak da­lej – del­fi­ny zaś nie ro­biły nic po­za buszo­waniem w wodzie i leżeniem brzuchem do góry. Del­fi­ny uważały na od­wrót: że to one są znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tych sa­mych powodów.Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami.