Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby.


zły-to-lekarz-który-stosuje-lekarstwo-gorsze-od-samej-choroby
sofokleszłytolekarzktórystosujelekarstwogorszeodsamejchorobyktóry stosujestosuje lekarstwolekarstwo gorszegorsze odod samejsamej chorobyzły to lekarzktóry stosuje lekarstwostosuje lekarstwo gorszelekarstwo gorsze odgorsze od samejod samej chorobyktóry stosuje lekarstwo gorszestosuje lekarstwo gorsze odlekarstwo gorsze od samejgorsze od samej chorobyktóry stosuje lekarstwo gorsze odstosuje lekarstwo gorsze od samejlekarstwo gorsze od samej choroby

Lekarstwo bywa gorsze od choroby.Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby.Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby.Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.Miłość to choroba krnąbrna, która lekarstwo znajduje w sobie samej, a kto na nią zapadł, nie pragnie się od niej uwolnić.Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.