Z żaru powstaje popiół lub dzieło.


z-żaru-powstaje-popiół-lub-dzieło
stanisław jerzy lecżarupowstajepopiółlubdziełoz żarużaru powstajepowstaje popiółpopiół lublub dziełoz żaru powstajeżaru powstaje popiółpowstaje popiół lubpopiół lub dziełoz żaru powstaje popiółżaru powstaje popiół lubpowstaje popiół lub dziełoz żaru powstaje popiół lubżaru powstaje popiół lub dzieło

Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel
dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Gorąc żaru ciał Or­szak miodo­wych zmysłów Święto Trzech Króli  -fyrfle
gorąc-żaru-ciał-or­szak-miodo­wych-zmysłów-Święto-trzech-króli 
Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości. -Aldous Huxley
tylko-jeszcze-jedna-niezbędna-masakra-kapitalistów-albo-komunistów-lub-faszystów-lub-chrześcijan-lub-heretyków-a-już-znajdziemy-ę-w-złotej