Z braku sił i chęć jest chwalebna.


z-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
owidiuszbrakusiłchęćjestchwalebnaz brakubraku siłi chęćchęć jestjest chwalebnaz braku siłbraku sił isił i chęći chęć jestchęć jest chwalebnaz braku sił ibraku sił i chęćsił i chęć jesti chęć jest chwalebnaz braku sił i chęćbraku sił i chęć jestsił i chęć jest chwalebna

W braku sił i chęć jest chwalebna.Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Nagość jest kochanką braku wyobraźni.Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie.Tam, gdzie jest chęć, jest też sposób