Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna.


z-bronią-jest-jak-z-ludźmi-zawsze-ę-psuje-kiedy-jest-najbardziej-potrzebna
paweł górabroniąjestjakludźmizawszesiępsujekiedynajbardziejpotrzebnaz broniąbronią jestjest jakjak zz ludźmizawsze sięsię psujepsuje kiedykiedy jestjest najbardziejnajbardziej potrzebnaz bronią jestbronią jest jakjest jak zjak z ludźmizawsze się psujesię psuje kiedypsuje kiedy jestkiedy jest najbardziejjest najbardziej potrzebnaz bronią jest jakbronią jest jak zjest jak z ludźmizawsze się psuje kiedysię psuje kiedy jestpsuje kiedy jest najbardziejkiedy jest najbardziej potrzebnaz bronią jest jak zbronią jest jak z ludźmizawsze się psuje kiedy jestsię psuje kiedy jest najbardziejpsuje kiedy jest najbardziej potrzebna

Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna.Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic.Kobieta, którą najbardziej się kocha, nie zawsze jest tą, którą najbardziej lubi się kochać.Macierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.