****** *** Z czułością stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ, de­likat­nie mus­kając każdego... ...Ty jes­teś w jed­nym z nich... ****** *** 


z-czułośą-stąpam-po po­kojach-pełnych-moich-wspomnieŃ-de­likat­nie-mus­kając-każdego-ty-jes­teś-w jed­nym-z nich- 
bożena bajaczułościąstąpampo po­kojachpełnychmoichwspomnieŃde­likat­niemus­kająckażdegotyjes­teśw jed­nymz nich z czułościączułością stąpamstąpam po po­kojachpo po­kojach pełnychpełnych moichmoich wspomnieŃde­likat­nie mus­kającmus­kając każdegokażdego tyty jes­teśjes­teś w jed­nymw jed­nym z nichz nich ********* z czułościąz czułością stąpamczułością stąpam po po­kojachstąpam po po­kojach pełnychpo po­kojach pełnych moichpełnych moich wspomnieŃde­likat­nie mus­kając każdegomus­kając każdego tykażdego ty jes­teśty jes­teś w jed­nymjes­teś w jed­nym z nichw jed­nym z nich ******z nich ****** *** ****** *** z czułością*** z czułością stąpamz czułością stąpam po po­kojachczułością stąpam po po­kojach pełnychstąpam po po­kojach pełnych moichpo po­kojach pełnych moich wspomnieŃde­likat­nie mus­kając każdego tymus­kając każdego ty jes­teśkażdego ty jes­teś w jed­nymty jes­teś w jed­nym z nichjes­teś w jed­nym z nich ******w jed­nym z nich ****** *** ****** *** z czułością stąpam*** z czułością stąpam po po­kojachz czułością stąpam po po­kojach pełnychczułością stąpam po po­kojach pełnych moichstąpam po po­kojach pełnych moich wspomnieŃde­likat­nie mus­kając każdego ty jes­teśmus­kając każdego ty jes­teś w jed­nymkażdego ty jes­teś w jed­nym z nichty jes­teś w jed­nym z nich ******jes­teś w jed­nym z nich ****** *** 

Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i
jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień  -Angel Des Penseurs
jes­teś-muzykiem-a-ja instrumentem-mus­kasz-moją-­lię-gitary-aby-grać-w-mym-umyś-na-lirze-moich-marzeń-aby-móc-znów-szar­pnąć-stru­ny
Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea
jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie