Z dobrych uczuć robi się złą literaturę.


z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
andre gidedobrychuczućrobisięzłąliteraturęz dobrychdobrych uczućuczuć robirobi sięzłą literaturęz dobrych uczućdobrych uczuć robiuczuć robi sięrobi się złąsię złą literaturęz dobrych uczuć robidobrych uczuć robi sięuczuć robi się złąrobi się złą literaturęz dobrych uczuć robi siędobrych uczuć robi się złąuczuć robi się złą literaturę

Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę.To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.Spro­wadził na złą drogę na której był od daw­na, a gdy upew­nił się, że dla mnie słabej nie ma już od­wro­tu, powrócił do