Z dobrych uczuć robi się złą literaturę.


z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
andre gidedobrychuczućrobisięzłąliteraturęz dobrychdobrych uczućuczuć robirobi sięzłą literaturęz dobrych uczućdobrych uczuć robiuczuć robi sięrobi się złąsię złą literaturęz dobrych uczuć robidobrych uczuć robi sięuczuć robi się złąrobi się złą literaturęz dobrych uczuć robi siędobrych uczuć robi się złąuczuć robi się złą literaturę

Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę. -André Gide
z dob­rych-uczuć-ro­bi ę-złą-literaturę
To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów. -Stephane Mallarme
to-nie-z-myśli-mój-drogi-robi-ę-wiersze-robi-ę-ze-słów
Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi. -Georges Courteline
kobieta-nigdy-nie-zauważa-tego-co-ę-dla-niej-robi-ona-widzi-tylko-to-czego-ę-nie-robi
Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi. -Georges Courteline
kobieta-nigdy-nie-widzi-co-ę-dla-niej-robi-zawsze-dostrzeże-czego-ę-nie-robi
Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. -Curtis Baker
Żyjemy-w-czasach-spiesznego-próżniactwa-wielu-ludzi-nie-robi-nic-ale-robi-to-w-pośpiechu