Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem.


z-dwóch-kobiet-zakochanych-w-tym-samym-mężczyźnie-jedna-jest-nieszczęśliwa-z-dwu-mężczyzn-kochających-jedną-kobietę-ktoś-z-nich-jest
henryk horoszdwóchkobietzakochanychtymsamymmężczyźniejednajestnieszczęśliwadwumężczyznkochającychjednąkobietęktośnichdurniemz dwóchdwóch kobietkobiet zakochanychzakochanych ww tymtym samymsamym mężczyźniemężczyźnie jednajedna jestjest nieszczęśliwaz dwudwu mężczyznmężczyzn kochającychkochających jednąjedną kobietękobietę ktośktoś zz nichnich jestjest durniemz dwóch kobietdwóch kobiet zakochanychkobiet zakochanych wzakochanych w tymw tym samymtym samym mężczyźniesamym mężczyźnie jednamężczyźnie jedna jestjedna jest nieszczęśliwaz dwu mężczyzndwu mężczyzn kochającychmężczyzn kochających jednąkochających jedną kobietęjedną kobietę ktośkobietę ktoś zktoś z nichz nich jestnich jest durniemz dwóch kobiet zakochanychdwóch kobiet zakochanych wkobiet zakochanych w tymzakochanych w tym samymw tym samym mężczyźnietym samym mężczyźnie jednasamym mężczyźnie jedna jestmężczyźnie jedna jest nieszczęśliwaz dwu mężczyzn kochającychdwu mężczyzn kochających jednąmężczyzn kochających jedną kobietękochających jedną kobietę ktośjedną kobietę ktoś zkobietę ktoś z nichktoś z nich jestz nich jest durniemz dwóch kobiet zakochanych wdwóch kobiet zakochanych w tymkobiet zakochanych w tym samymzakochanych w tym samym mężczyźniew tym samym mężczyźnie jednatym samym mężczyźnie jedna jestsamym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwaz dwu mężczyzn kochających jednądwu mężczyzn kochających jedną kobietęmężczyzn kochających jedną kobietę ktośkochających jedną kobietę ktoś zjedną kobietę ktoś z nichkobietę ktoś z nich jestktoś z nich jest durniem

Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie. -Kartezjusz
ilekroć-niezgodne-są-ze-sobą-sądy-dwóch-ludzi-o-tym-samym-przedmiocie-jest-rzeczą-pewną-iż-przynajmniej-jeden-z-nich-jest-w-błędzie
Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów. -Anonim
dwóch-mężczyzn-jest-całkiem-rozsądnych-gdy-tylko-zjawi-ę-koło-nich-piękna-kobieta-zaraz-mamy-przed-sobą-dwóch-błaznów
W każdym mężczyźnie jest kilku różnych mężczyzn i każdy z nich potrzebuje odpowiedniej kobiety. Niestety. -Krecia Pataczkówna
w-każdym-mężczyźnie-jest-kilku-różnych-mężczyzn-i-każdy-z-nich-potrzebuje-odpowiedniej-kobiety-niestety
Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła. -John Steinbeck
jedna-trzecia-ludzi-w-ameryce-chce-schudnąć-jedna-trzecia-pragnie-utyć-a-jedna-trzecia-jeszcze-ę-nie-ważyła