Z gracją opadł liść Sze­leszczące serduszko Trys­ka czerwienią Krys­ty­na Sz. 24.10.2014r.


z-gracją-opadł-liść-sze­leszczą-serduszko-trys­ka-czerwienią-krys­ty­na-sz-24102014r
krystagracjąopadłliśćsze­leszcząceserduszkotrys­kaczerwieniąkrys­ty­nasz24102014rz gracjągracją opadłopadł liśćliść sze­leszczącesze­leszczące serduszkoserduszko trys­katrys­ka czerwieniączerwienią krys­ty­nakrys­ty­na szz gracją opadłgracją opadł liśćopadł liść sze­leszcząceliść sze­leszczące serduszkosze­leszczące serduszko trys­kaserduszko trys­ka czerwieniątrys­ka czerwienią krys­ty­naczerwienią krys­ty­na szz gracją opadł liśćgracją opadł liść sze­leszcząceopadł liść sze­leszczące serduszkoliść sze­leszczące serduszko trys­kasze­leszczące serduszko trys­ka czerwieniąserduszko trys­ka czerwienią krys­ty­natrys­ka czerwienią krys­ty­na szz gracją opadł liść sze­leszczącegracją opadł liść sze­leszczące serduszkoopadł liść sze­leszczące serduszko trys­kaliść sze­leszczące serduszko trys­ka czerwieniąsze­leszczące serduszko trys­ka czerwienią krys­ty­naserduszko trys­ka czerwienią krys­ty­na sz

Tańczą wokół drzew Spadły sze­leszczące łzy Suchy deszcz liści Krys­ty­na Sz. 13.09.2015r.Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp.Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r.