Z grama korzyści, kilo zawiści.


z-grama-korzyś-kilo-zawiś
jan sztaudyngergramakorzyścikilozawiściz gramagrama korzyścikilo zawiściz grama korzyści

Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. -Julian Tuwim
gratulacje-najuprzejmiejsza-forma-zawiś
Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści. -Tacyt
zwykle-niewinny-nie-sprosta-nowej-zawiś
Gra­tulac­je: na­jup­rzej­miej­sza for­ma zawiści. -Julian Tuwim
gra­tulac­-na­jup­rzej­miej­sza-for­-zawiś
Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-składa-ę-2-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Mo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności, w 48% z oburze­nia i w 50% z zawiści. -Autor nieznany
mo­ral­ne-oburze­nie-składa ę-prze­ważnie-w 2% z mo­ral­noś-w 48%-z oburze­nia-i w 50%-z zawiś