Z klasą trzeba się urodzić, albo za ciężkie pieniądze kupić jej pozory.


z-klasą-trzeba-ę-urodzić-albo-za-ężkie-pieniądze-kupić-jej-pozory
danielle steelklasątrzebasięurodzićalbozaciężkiepieniądzekupićjejpozoryz klasąklasą trzebatrzeba sięsię urodzićalbo zaza ciężkieciężkie pieniądzepieniądze kupićkupić jejjej pozoryz klasą trzebaklasą trzeba siętrzeba się urodzićalbo za ciężkieza ciężkie pieniądzeciężkie pieniądze kupićpieniądze kupić jejkupić jej pozoryz klasą trzeba sięklasą trzeba się urodzićalbo za ciężkie pieniądzeza ciężkie pieniądze kupićciężkie pieniądze kupić jejpieniądze kupić jej pozoryz klasą trzeba się urodzićalbo za ciężkie pieniądze kupićza ciężkie pieniądze kupić jejciężkie pieniądze kupić jej pozory

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Trzeba się urodzić bardzo szczęśliwym, aby wciąż byćBędąc po stronie życia, trzeba być albo za albo przeciw czemuś.Trzeba wybierać: albo kochać kobiety albo je znać.