Z miłością jest jak z Bogiem, i jak ze wszystkim innym - rozumiemy ją tak, jak nas na to stać.


z-miłośą-jest-jak-z-bogiem-i-jak-ze-wszystkim-innym-rozumiemy-ją-tak-jak-nas-na-to-stać
j. usarekmiłościąjestjakbogiemzewszystkiminnymrozumiemytaknasnatostaćz miłościąmiłością jestjest jakjak zz bogiemi jakjak zeze wszystkimwszystkim innyminnymrozumiemyrozumiemy jąją takjak nasnas naz miłością jestmiłością jest jakjest jak zjak z bogiemi jak zejak ze wszystkimze wszystkim innymwszystkim innymrozumiemy jąrozumiemy ją takjak nas nana to staćz miłością jest jakmiłością jest jak zjest jak z bogiemi jak ze wszystkimjak ze wszystkim innymze wszystkim innymrozumiemy ją taknas na to staćz miłością jest jak zmiłością jest jak z bogiemi jak ze wszystkim innymjak ze wszystkim innymjak nas na to stać

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka jak ty.Z miłością jest jak z dba­niem o kwiaty jak o niego nie dbasz to się roz­pa­da po­woli od­pa­dają lis­tki ale jak pod­le­wasz re­gular­nie to kwit­nie jeszcze bardziej.Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają.