Z miłością jest jak z Bogiem, i jak ze wszystkim innym - rozumiemy ją tak, jak nas na to stać.


z-miłośą-jest-jak-z-bogiem-i-jak-ze-wszystkim-innym-rozumiemy-ją-tak-jak-nas-na-to-stać
j. usarekmiłościąjestjakbogiemzewszystkiminnymrozumiemytaknasnatostaćz miłościąmiłością jestjest jakjak zz bogiemi jakjak zeze wszystkimwszystkim innyminnymrozumiemyrozumiemy jąją takjak nasnas naz miłością jestmiłością jest jakjest jak zjak z bogiemi jak zejak ze wszystkimze wszystkim innymwszystkim innymrozumiemy jąrozumiemy ją takjak nas nana to staćz miłością jest jakmiłością jest jak zjest jak z bogiemi jak ze wszystkimjak ze wszystkim innymze wszystkim innymrozumiemy ją taknas na to staćz miłością jest jak zmiłością jest jak z bogiemi jak ze wszystkim innymjak ze wszystkim innymjak nas na to stać

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych. -Gottfried Wilhelm Leibniz
sprawiedliwość-nie-jest-niczym-innym-jak-miłośą-bliźniego-ludzi-mądrych
Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka jak ty. -Paulo Coelho
bo-miłość-nie-polega-na-tym-by-stać-nieruchomo-jak-pustynia-ani-hulać-po-świecie-jak-wiatr-ani-patrzeć-na-wszystko-z-daleka-jak-ty
Z miłością jest jak z dba­niem o kwiaty jak o niego nie dbasz to się roz­pa­da po­woli od­pa­dają lis­tki ale jak pod­le­wasz re­gular­nie to kwit­nie jeszcze bardziej. -Galu
z miłośą-jest jak z dba­niem-o kwiaty-jak o niego-nie dbasz-to ę-roz­pa­da-po­woli-od­pa­dają-lis­tki-ale-jak pod­­wasz
Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają. -Andre Maurois
z-gustami-literackimi-jest-po-trosze-jak-z-miłośą-zdumiewa-nas-co-też-to-inni-wybierają