Z miłością jest jak ze zbożem: kto chce żniwować, musi zasiać.


z-miłośą-jest-jak-ze-zbożem-kto-chce-żniwować-musi-zasiać
jeremias gotthelfmiłościąjestjakzezbożemktochceżniwowaćmusizasiaćz miłościąmiłością jestjest jakjak zeze zbożemkto chcechce żniwowaćmusi zasiaćz miłością jestmiłością jest jakjest jak zejak ze zbożemkto chce żniwowaćz miłością jest jakmiłością jest jak zejest jak ze zbożemz miłością jest jak zemiłością jest jak ze zbożem

Kto chce zachować młodość, musi przestać zachowywać się jak młody człowiek. -Anonim
kto-chce-zachować-młodość-musi-przestać-zachowywać-ę-jak-młody-człowiek
Kto chce świecić, ten musi się spalać. -W. Rzymowski
kto-chce-świecić-ten-musi-ę-spalać
Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju. -Johann Wolfgang Goethe
kto-poetę-chce-zrozumieć-musi-pojechać-do-jego-kraju
Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce. -Adolf Kolping
kto-chce-zdobyć-człowieka-musi-dać-w-zastaw-swoje-serce
Kto chce ogrzać świat, musi mieć w sobie wielki ogień. -Phil Bosmans
kto-chce-ogrzać-świat-musi-mieć-w-sobie-wielki-ogień