Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga - czas.


z-naprawdę-wielkich-posiadamy-tylko-jednego-wroga-czas
joseph conradnaprawdęwielkichposiadamytylkojednegowrogaczasz naprawdęnaprawdę wielkichposiadamy tylkotylko jednegojednego wrogawrogaczasz naprawdę wielkichposiadamy tylko jednegotylko jednego wrogajednego wrogaposiadamy tylko jednego wrogatylko jednego wrogaposiadamy tylko jednego wroga

Naprawdę posiadamy tylko to, co mamy w sobie. -Albert Jacquard
naprawdę-posiadamy-tylko-to-co-mamy-w-sobie
Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św
Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. -Wilhelm Keppler
dla-ludzi-naprawdę-wielkich-nie-większej-radoś-od-tej-gdy-drugim-mogą-sprawić-radość
Kochać możemy tylko to czego nie posiadamy w całości. -Anonim
kochać-możemy-tylko-to-czego-nie-posiadamy-w-całoś
Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec. -Dag Hammarskjold
Życie-wymaga-od-nas-tylko-tyle-ły-ile-posiadamy-jedyny-możliwy-sukces-to-nie-uciec
Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie. -Jaques Deval
naprawdę-kocha-ę-tylko-raz-ale-za-to-całe-życie-do-samej-śmierci-i-tylko-siebie