Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga - czas.


z-naprawdę-wielkich-posiadamy-tylko-jednego-wroga-czas
joseph conradnaprawdęwielkichposiadamytylkojednegowrogaczasz naprawdęnaprawdę wielkichposiadamy tylkotylko jednegojednego wrogawrogaczasz naprawdę wielkichposiadamy tylko jednegotylko jednego wrogajednego wrogaposiadamy tylko jednego wrogatylko jednego wrogaposiadamy tylko jednego wroga

Naprawdę posiadamy tylko to, co mamy w sobie.Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość.Kochać możemy tylko to czego nie posiadamy w całości.Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec.Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie.