z nieba sreb­rna lameta z pro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzaż Krys­ty­na A.Sz. 17.05.2016r.


z-nieba-sreb­rna-lameta-z-pro­myka­mi-ńczy-­low­niczy-pejzaż-krys­ty­na-asz-17052016r
krystaniebasreb­rnalametapro­myka­mitańczyma­low­niczypejzażkrys­ty­naasz17052016rz niebanieba sreb­rnasreb­rna lametalameta zz pro­myka­mipro­myka­mi tańczytańczy ma­low­niczyma­low­niczy pejzażpejzaż krys­ty­naz nieba sreb­rnanieba sreb­rna lametasreb­rna lameta zlameta z pro­myka­miz pro­myka­mi tańczypro­myka­mi tańczy ma­low­niczytańczy ma­low­niczy pejzażma­low­niczy pejzaż krys­ty­naz nieba sreb­rna lametanieba sreb­rna lameta zsreb­rna lameta z pro­myka­milameta z pro­myka­mi tańczyz pro­myka­mi tańczy ma­low­niczypro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzażtańczy ma­low­niczy pejzaż krys­ty­naz nieba sreb­rna lameta znieba sreb­rna lameta z pro­myka­misreb­rna lameta z pro­myka­mi tańczylameta z pro­myka­mi tańczy ma­low­niczyz pro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzażpro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzaż krys­ty­na

Sreb­rna lameta Pośród pro­myków tańczy Niebiański widok Krys­ty­na A.Sz. 17.05.2016r. *w formę haiku 5/7/5 ujęłam pop­rzed­ni wiersz i ciebie do­sięgnie roz­pa­li energię szar­man­cki los gra­tisy rozdaje przy­jem­ne uczu­cie to­nięcia w rozkoszy ta­kie że ach aż na skrzydłach do nieba unosi przez stru­gi deszczu prze­nikają pro­myki słońca ma­low­niczy czas kwit­nie wios­na tęczą otula Krys­ty­na A.Sz. 02.05.2016r.Dziś ma­giczna noc Sreb­rna tar­cza rozświetla Pełnia spełnia sny Krys­ty­na Sz. 28.09.2015r.Wios­na serwuje pro­myka­mi złotymi. Nutką wi­ta świt. K.A.Sz. 03.04.2016r.Biel chro­ni pnie drzew Na skrzydłach niosą wiosnę W błękit nieba- klucz Krys­ty­na A.Sz. 15.02.2016r.szeptem słowa dwa aż do tanga ser­ce r/wie/ na łące spełnień w cieniu akacji ra­dość roz­pa­la policzki przy­myka po/wieki/ oślepieni w głębi­nach oczu toną Krys­ty­na A.Sz. 16.05.2016r.