Z nim będziesz szczęśliwsza, Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż – Włóczęga, niespokojny duch, Ze mną można tylko Pójść na wrzosowisko I zapomnieć wszystko.


z-nim-będziesz-szczęśliwsza-dużo-szczęśliwsza-będziesz-z-nim-ja-cóż-włóczęga-niespokojny-duch-ze-mną-można-tylko-pójść-na
edward stachuranimbędzieszszczęśliwszadużoszczęśliwszanimjacóżwłóczęganiespokojnyduchzemnąmożnatylkopójśćnawrzosowiskozapomniećwszystkoz nimnim będzieszbędziesz szczęśliwszadużo szczęśliwszaszczęśliwsza będzieszbędziesz zz nim– włóczęganiespokojny duchze mnąmną możnamożna tylkotylko pójśćpójść nana wrzosowiskowrzosowisko ii zapomniećzapomnieć wszystkoz nim będziesznim będziesz szczęśliwszadużo szczęśliwsza będzieszszczęśliwsza będziesz zbędziesz z nimcóż – włóczęgaze mną możnamną można tylkomożna tylko pójśćtylko pójść napójść na wrzosowiskona wrzosowisko iwrzosowisko i zapomnieći zapomnieć wszystko

Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś...Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Szczęśliwsza panu zgrzeszyć, niżeli ubogiemu dobrze uczynić. Pańskie biedy każdy omawia, ubogiego cnotę rzadko kto widzi.Gdy skończysz 18 lat, zos­ta­jesz pełno­let­nim. Do­rosłym będziesz do­piero po 30-tce.Nie lu­bię go, ale jak będziesz z nim szczęśli­wa to ok... - I za to kocha się przy­jaciół. An­nM ;* Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać