Z panem kart nie graj, pieniędzy mu nie pożyczaj, z panią mu nie żartuj - chceszli cały być


z-panem-kart-nie-graj-pieniędzy-mu-nie-pożyczaj-z-panią-mu-nie-żartuj-chceszli-cały-być
jan Żabczycpanemkartniegrajpieniędzymupożyczajpaniążartujchceszlicałybyćz panempanem kartkart nienie grajpieniędzy mumu nienie pożyczajz paniąpanią mumu nienie żartujżartujchceszlichceszli całycały byćz panem kartpanem kart niekart nie grajpieniędzy mu niemu nie pożyczajz panią mupanią mu niemu nie żartujnie żartujchceszli całychceszli cały byćz panem kart niepanem kart nie grajpieniędzy mu nie pożyczajz panią mu niepanią mu nie żartujmu nie żartujchceszli cały byćz panem kart nie grajz panią mu nie żartujpanią mu nie żartuj

Kto cały czas pracuje ciężko, nie ma czasu zarabiać pieniędzy. -J. D. Rockefeller
kto-cały-czas-pracuje-ężko-nie-czasu-zarabiać-pieniędzy
Kto cały czas ciężko pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy -J. D. Rockefeller
kto-cały-czas-ężko-pracuje-nie-czasu-zarabiać-pieniędzy
Kto pracuje przez cały dzień ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John D.Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy
Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy
Nawet życie wpisane w system kartkowy nie musi być pozbawione kart atutowych. -Zbigniew Waydyk
nawet-życie-wpisane-w-system-kartkowy-nie-musi-być-pozbawione-kart-atutowych
Kto mając siedemdziesiąt lat pragnie być uroczą starszą panią, musi być uroczą już od lat siedemnastu. -Eleonora Roosevelt
kto-mając-siedemdziesiąt-lat-pragnie-być-uroczą-starszą-panią-musi-być-uroczą-już-od-lat-siedemnastu