Z partią, jak z kochanką: można - a niekiedy nawet trzeba - się rozstać, ale honor nie pozwala, by potem źle o niej mówić.


z-partią-jak-z-kochanką-można-a-niekiedy-nawet-trzeba-ę-rozstać-ale-honor-nie-pozwala-by-potem-ź-o-niej-mówić
anonimpartiąjakkochankąmożnaniekiedynawettrzebasięrozstaćalehonorniepozwalabypotemźleniejmówićz partiąjak zz kochankąmożnaniekiedy nawetnawet trzebatrzebasię rozstaćale honornie pozwalaby potempotem źleo niejniej mówićjak z kochankąa niekiedya niekiedy nawetniekiedy nawet trzebanawet trzebasię rozstaćale honor niehonor nie pozwalaby potem źlepotem źle oźle o niejo niej mówića niekiedy naweta niekiedy nawet trzebaniekiedy nawet trzebaale honor nie pozwalaby potem źle opotem źle o niejźle o niej mówića niekiedy nawet trzebaa niekiedy nawet trzebaby potem źle o niejpotem źle o niej mówić

Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Bo to co przeszło wzrusza, jak ogonek w śniegu i można potem znaleźć nawet czego nie ma. -Jan Twardowski
bo-to-co-przeszło-wzrusza-jak-ogonek-w-śniegu-i-można-potem-znaleźć-nawet-czego-nie
Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko. -Tristan Bernard
trzeba-niekiedy-wiedzieć-jak-daleko-można-ę-posunąć-za-daleko
Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu. -Archibald Joseph Cronin
ból-nadmiernej-miłoś-przewyższa-niekiedy-radość-kochania-i-można-zapamięć-ę-w-cierpieniu-jak-niekiedy-ludzie-zapamiętują-ę-w