Z talentu powstaje zapewne natchnienie, ale natchnieniem, raz już istniejącym, rządzi umiejętność.


z-talentu-powstaje-zapewne-natchnienie-ale-natchnieniem-raz-już-istniejącym-rządzi-umiejętność
eliza orzeszkowatalentupowstajezapewnenatchnieniealenatchnieniemrazjużistniejącymrządziumiejętnośćz talentutalentu powstajepowstaje zapewnezapewne natchnienieale natchnieniemraz jużjuż istniejącymrządzi umiejętnośćz talentu powstajetalentu powstaje zapewnepowstaje zapewne natchnienieraz już istniejącymz talentu powstaje zapewnetalentu powstaje zapewne natchnieniez talentu powstaje zapewne natchnienie

Silny rząd rządzi krajem, silna opozycja rządzi rządem. -Alberto Moravia
silny-rząd-rządzi-krajem-silna-opozycja-rządzi-rządem
Konkurencja rządzi liczbowym przyrostem ludzkości, rządzi również jej moralnym rozwojem. -Fryderyk Engels
konkurencja-rządzi-liczbowym-przyrostem-ludzkoś-rządzi-również-jej-moralnym-rozwojem
Swoje niepokoje zachowaj dla siebie, ale natchnienie dziel z innymi. -Robert Louis Stevenson
swoje-niepokoje-zachowaj-dla-siebie-ale-natchnienie-dziel-z-innymi
Zapewne życie jest krótkie, ale w stosunku do czego? -Andre Maurois
zapewne-życie-jest-krótkie-ale-w-stosunku-do-czego
Gdzie nat­chnienie, gdzie jest natchnienie? Każde wy­doby­te słowo zna już swo­je brzmienie. -MistrzyniPióra
gdzie-nat­chnienie-gdzie-jest natchnienie-każde-wy­doby­te-słowo-zna-już-swo­-brzmienie
Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F
dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów-