Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości


z-uśmiechem-na-twarzy-człowiek-podwaja-swoje-możliwoś
przysłowie japońskieuśmiechemnatwarzyczłowiekpodwajaswojemożliwościz uśmiechemuśmiechem nana twarzytwarzy człowiekczłowiek podwajapodwaja swojeswoje możliwościz uśmiechem nauśmiechem na twarzyna twarzy człowiektwarzy człowiek podwajaczłowiek podwaja swojepodwaja swoje możliwościz uśmiechem na twarzyuśmiechem na twarzy człowiekna twarzy człowiek podwajatwarzy człowiek podwaja swojeczłowiek podwaja swoje możliwościz uśmiechem na twarzy człowiekuśmiechem na twarzy człowiek podwajana twarzy człowiek podwaja swojetwarzy człowiek podwaja swoje możliwości

Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową nieporadność. Miej poczucie humoru. -Basil Hume
z-uśmiechem-traktuj-siebie-swoje-niedociągnięcia-swoją-duchową-nieporadność-miej-poczucie-humoru
Myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje możliwości. -Oscar Wilde
myślę-że-bóg-tworząc-człowieka-przecenił-swoje-możliwoś
Czasami myślę, iż Bóg, tworząc człowieka, przecenił nieco swoje możliwości. -Oscar Wilde
czasami-myślę-iż-bóg-tworząc-człowieka-przecenił-nieco-swoje-możliwoś
Wojna, chociaż nie ma twarzy, ma swoje serce i płuca, potrzebuje więc krwi... -Maria Nurowska
wojna-chociaż-nie-twarzy-swoje-serce-i-płuca-potrzebuje-więc-krwi
Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrości. -Franciszek Bacon
przyjaźń-podwaja-radość-a-o-połowę-zmniejsza-przykroś