Z walki ludu z wyższymi klasami pochodzą wszystkie prawa wydane w interesie wolności.


z-walki-ludu-z-wyższymi-klasami-pochodzą-wszystkie-prawa-wydane-w-interesie-wolnoś
niccolo machiavelliwalkiluduwyższymiklasamipochodząwszystkieprawawydaneinteresiewolnościz walkiwalki luduludu zz wyższymiwyższymi klasamiklasami pochodząpochodzą wszystkiewszystkie prawaprawa wydanewydane ww interesieinteresie wolnościz walki luduwalki ludu zludu z wyższymiz wyższymi klasamiwyższymi klasami pochodząklasami pochodzą wszystkiepochodzą wszystkie prawawszystkie prawa wydaneprawa wydane wwydane w interesiew interesie wolnościz walki ludu zwalki ludu z wyższymiludu z wyższymi klasamiz wyższymi klasami pochodząwyższymi klasami pochodzą wszystkieklasami pochodzą wszystkie prawapochodzą wszystkie prawa wydanewszystkie prawa wydane wprawa wydane w interesiewydane w interesie wolnościz walki ludu z wyższymiwalki ludu z wyższymi klasamiludu z wyższymi klasami pochodząz wyższymi klasami pochodzą wszystkiewyższymi klasami pochodzą wszystkie prawaklasami pochodzą wszystkie prawa wydanepochodzą wszystkie prawa wydane wwszystkie prawa wydane w interesieprawa wydane w interesie wolności

Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę.Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.Zna wszystkie prawa; wie, jak je omijać.Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.