Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią.


z-wszystkiego-co-kiedykolwiek-napisano-lubię-tylko-to-co-autor-napisał-własną-krwią
fryderyk nietzschewszystkiegocokiedykolwieknapisanolubiętylkotoautornapisałwłasnąkrwiąz wszystkiegoco kiedykolwiekkiedykolwiek napisanolubię tylkoco autornapisał własnąwłasną krwiąco kiedykolwiek napisanoco autor napisałautor napisał własnąnapisał własną krwiąco autor napisał własnąautor napisał własną krwiąco autor napisał własną krwią

Z wszystkiego co kiedykolwiek zostało napisane lubię tylko to co autor napisał własną krwią.Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii.Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, sólo ha puesto sus mejores pensamientos.Nie lubię dworców. Tylko tam spotyka się w takim zagęszczeniu ludzi bez twarzy.Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność. Ją z kolei ogranicza tylko nasze własne lenistwo...