Z wyzwaniem rzucam światu w twarz rękawicę i obserwuję jak upada ten karłowaty olbrzym. Jednak jego upadek nie uciszy mojej nienawiści. Podobny Bogu będę błąkał się wśród obłoków świata.


z-wyzwaniem-rzucam-światu-w-twarz-rękawicę-i-obserwuję-jak-upada-ten-karłowaty-olbrzym-jednak-jego-upadek-nie-uciszy-mojej-nienawiś-podobny
karol markswyzwaniemrzucamświatutwarzrękawicęobserwujęjakupadatenkarłowatyolbrzymjednakjegoupadeknieuciszymojejnienawiścipodobnybogubędębłąkałsięwśródobłokówświataz wyzwaniemwyzwaniem rzucamrzucam światuświatu ww twarztwarz rękawicęrękawicę ii obserwujęobserwuję jakjak upadaupada tenten karłowatykarłowaty olbrzymjednak jegojego upadekupadek nienie uciszyuciszy mojejmojej nienawiścipodobny bogubogu będębędę błąkałbłąkał sięsię wśródwśród obłokówobłoków świataz wyzwaniem rzucamwyzwaniem rzucam światurzucam światu wświatu w twarzw twarz rękawicętwarz rękawicę irękawicę i obserwujęi obserwuję jakobserwuję jak upadajak upada tenupada ten karłowatyten karłowaty olbrzymjednak jego upadekjego upadek nieupadek nie uciszynie uciszy mojejuciszy mojej nienawiścipodobny bogu będębogu będę błąkałbędę błąkał siębłąkał się wśródsię wśród obłokówwśród obłoków świata

Jeszcze długo będę od­wra­cać głowę na dźwięk Two­jego imienia. Jeszcze długo wśród tłumu będę szu­kać Two­jego cienia. -KsiezycowaNoc
jeszcze-długo-będę-od­wra­cać-głowę-na dźwięk-two­jego-imienia-jeszcze długo-wśród-tłumu-będę-szu­kać-two­jego-cienia
Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko mężczyzna, ale gdy kobieta upada, to upada cały naród. -Gertrud von Le Fort
jeżeli-upada-mężczyzna-to-upada-tylko-mężczyzna-ale-gdy-kobieta-upada-to-upada-cały-naród
Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże. -Stefan Wyszyński kard
ten-kto-zamknął-ę-w-nienawiś-już-ę-skończył-a-narodził-ę-do-nowego-życia-ten-kto-z-piekieł-nienawiś-wyszedł-na-światło-boże
Ludzie małego wzrostu są przeważnie śmieszni, gdy nadrabiają miną; karłowaty kogut jednak cieszy się szacunkiem podwórza. -Margaret Mitchell
ludzie-łego-wzrostu-są-przeważnie-śmieszni-gdy-nadrabiają-miną-karłowaty-kogut-jednak-cieszy-ę-szacunkiem-podwórza
Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje. -Fiodor Dostojewski
anioł-nigdy-nie-upada-diabeł-upada-tak-nisko-że-nigdy-ę-nie-podniesie-człowiek-upada-i-powstaje
A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec
a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem