Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka.


za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka
bogdańskiza ok­nem sza­row ser­cu pus­tonadziei  nie mawrak człowieka

nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja
nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka
za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Oczy strachem przepełnione w łzach bólu utopione. Człowieka wrak brak po duszy ślad. Wspom­nień tam­tych lat prze­minął jak po bliźnie ślad. -Chemicals
oczy-strachem-przepełnione-w-łzach-bólu-utopione-człowieka-wrak-brak-po duszy-ślad-wspom­nień-tam­tych-lat-prze­minął-jak po bliźnie
Życie-bez-nadziei-jest niczym-wędrówka-przez-pus­ty­ę-bez-wody