Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło.


za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
loquentiaza­kocha­nipo­pełniająje­denbłąd uza­leżniają sięod siebiei gdypoz­by­wają sięswo­jejnieza­leżnościwyz­by­wają sięte­goco ichw so­biezauroczyłoza­kocha­ni po­pełniająpo­pełniają je­denje­den błąd uza­leżniają się od siebiei gdy poz­by­wają siępoz­by­wają się swo­jejswo­jej nieza­leżnościnieza­leżności wyz­by­wają sięwyz­by­wają się te­gote­go co ichco ich w so­biew so­bie zauroczyłoza­kocha­ni po­pełniają je­denpo­pełniają je­den błądi gdy poz­by­wają się swo­jejpoz­by­wają się swo­jej nieza­leżnościswo­jej nieza­leżności wyz­by­wają sięnieza­leżności wyz­by­wają się te­gowyz­by­wają się te­go co ichte­go co ich w so­bieco ich w so­bie zauroczyło

Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno
nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć