Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :) 


za­kocha­-są ra­zem-tak-szczęśliwi-miło-tak-na nich-po­pat­rzeć-i ę-uśmie­chnąć- 
stokrotka123za­kocha­nisą ra­zemtakszczęśliwimiłona nichpo­pat­rzeći sięuśmie­chnąć za­kocha­ni są ra­zemsą ra­zem taktak szczęśliwiszczęśliwi miłomiło taktak na nichna nich po­pat­rzećpo­pat­rzeć i sięi się uśmie­chnąćza­kocha­ni są ra­zem taksą ra­zem tak szczęśliwitak szczęśliwi miłoszczęśliwi miło takmiło tak na nichtak na nich po­pat­rzećna nich po­pat­rzeć i siępo­pat­rzeć i się uśmie­chnąćza­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwisą ra­zem tak szczęśliwi miłotak szczęśliwi miło takszczęśliwi miło tak na nichmiło tak na nich po­pat­rzećtak na nich po­pat­rzeć i sięna nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąćza­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi miłosą ra­zem tak szczęśliwi miło taktak szczęśliwi miło tak na nichszczęśliwi miło tak na nich po­pat­rzećmiło tak na nich po­pat­rzeć i siętak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć

Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił. -Nicole
tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił