Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać.


za­miast-zas­­nawiać-ę-co przez-mężczyzn-stra­łyśmy-­piej-myść-co im zaw­dzięcza­my- mężczyźnie-który był-dla-mnie
katarzyna grocholaza­miastzas­ta­nawiaćsięco przezmężczyznstra­ciłyśmyle­piejmyślećco im zaw­dzięcza­my mężczyźniektóry byłdlamnieniedob­ryzaw­dzięczamnpto że jużwiemja­kichnie wybieraćza­miast zas­ta­nawiaćzas­ta­nawiać sięco przez mężczyznmężczyzn stra­ciłyśmyle­piej myślećktóry był dladla mniemnie niedob­ryzaw­dzięczam npja­kich mężczyznmężczyzn nie wybieraćza­miast zas­ta­nawiać sięco przez mężczyzn stra­ciłyśmyktóry był dla mniedla mnie niedob­ryja­kich mężczyzn nie wybierać

Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie. -Michael Landon
wspo­minaj­cie-mnie-zaw­sze-z uśmie­chem-i ra­dośą- bo tyl­ko-to  sens-gdy­byście mieli-mnie-wspo­minać-przez-łzy- ­piej