Za­mykam oczy i widzę Ciebie Alicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy. *** *** *** *** *** MP 


za­mykam-oczy-i widzę-ciebie-alicjo-żeg­lu­jemy-po oceanach-roz­koszy-mp 
marek1410za­mykamoczyi widzęciebiealicjożeg­lu­jemypo oceanachroz­koszymp za­mykam oczyoczy i widzęi widzę ciebieciebie alicjoalicjo żeg­lu­jemyżeg­lu­jemy po oceanachpo oceanach roz­koszy*** mp za­mykam oczy i widzęoczy i widzę ciebiei widzę ciebie alicjociebie alicjo żeg­lu­jemyalicjo żeg­lu­jemy po oceanachżeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy*** *** mp za­mykam oczy i widzę ciebieoczy i widzę ciebie alicjoi widzę ciebie alicjo żeg­lu­jemyciebie alicjo żeg­lu­jemy po oceanachalicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy*** *** *** mp za­mykam oczy i widzę ciebie alicjooczy i widzę ciebie alicjo żeg­lu­jemyi widzę ciebie alicjo żeg­lu­jemy po oceanachciebie alicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy*** *** *** *** mp 

Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...Za­mykam oczy, szu­kając Ciebie nocą. Wiem, że jes­teś tu.Ja przychodząca do Ciebie, sza­rym rankiem... jak mat­ka sen­na....za­mykam two­je oczy.Za­mykam oczy... marzę... Właśnie wte­dy, choć na chwilę jes­tem obok Ciebie.Za­mykam oczy uczę się Ciebie dotykiem... każdy łuk Twe­go ciała każde zagięcie poz­nać chcę przed świtem nim znikniesz jak Księżyc odchodzi ustępując miej­sca Jutrzence tak bym chciała poz­nać Cię bliżej lecz od­chodzisz zawsze gdy za­padnę w sen... masz chab­ro­we oczy... Nieznajomy, ścis­kam Twoją dłoń, zostań, kocham Cię!