Za­nim przemówisz, obróć siedem ra­zy język w gębie.


za­nim-przemówisz-obróć-siedem-ra­zy-język-w gębie
galileo galilei (galileusz)za­nimprzemówiszobróćsiedemra­zyjęzykw gębieza­nim przemówiszobróć siedemsiedem ra­zyra­zy językjęzyk w gębieobróć siedem ra­zysiedem ra­zy językra­zy język w gębieobróć siedem ra­zy języksiedem ra­zy język w gębieobróć siedem ra­zy język w gębie

Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie.siedem lat siedem róż siódme­go dnia w siódmej godzinie i siedem słów kocham Ciebie jest mi jak w niebie *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój! Nim język puścisz w ta­niec, Załóż na mordę. ..ka­ganiec. (Jan Sztaudyn­ger) dedykowane Największym skarbem człowieka jest powściągliwy język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim z umiarem.Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy.