Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej.


za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej
tales z miletuza­pyta­nyco byłonaj­pierwnocczydzieńnoco je­dendzieńpierwejza­pyta­ny co byłoco było naj­pierwnoc czyczy dzieńo je­den dzieńdzień pierwejza­pyta­ny co było naj­pierwnoc czy dzieńo je­den dzień pierwej

Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc. -Brigitte Bardot
ja­ki-dzień-w moim-życiu-był-naj­piękniej­szy-to nie był-dzień-to była-noc
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc. -Brigitte Bardot
jaki-dzień-w-moim-życiu-był-najpiękniejszy-to-nie-był-dzień-to-była-noc