Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji.


za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej
mark twainza­rozu­miałościąorazbez­czel­nościączłowiekajest mówienieże zwierzętasą niemetyl­kodla­tegoże są niemedlaje­gotępejpercepcjioraz bez­czel­nościąbez­czel­nością człowiekaczłowieka jest mówienieże zwierzęta są niemetyl­ko dla­tegodla­tego że są niemeże są nieme dladla je­goje­go tępejtępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nościąoraz bez­czel­nością człowiekabez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są niemedla­tego że są nieme dlaże są nieme dla je­godla je­go tępejje­go tępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowiekaoraz bez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są nieme dladla­tego że są nieme dla je­goże są nieme dla je­go tępejdla je­go tępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są nieme dla je­godla­tego że są nieme dla je­go tępejże są nieme dla je­go tępej percepcji

Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji. -Mark Twain
zarozumiałośą-oraz-bezczelnośą-człowieka-jest-mówienie-że-zwierzę-są-nieme-tylko-dlatego-że-są-nieme-dla-jego-tępej-percepcji
Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡
mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn. -Alice Walker
zwierzę-istnieją-dla-siebie-samych-nie-stworzono-ich-dla-ludzi-tak-samo-jak-czarnych-nie-stworzono-dla-białych-a-kobiet-dla-mężczyzn