Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja.


za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
kazimierz chyłaza­rozu­mialinosząwyżejgłowęniżna to poz­wa­laszyjaza­rozu­miali nosząnoszą wyżejwyżej głowęniż na to poz­wa­lana to poz­wa­la szyjaza­rozu­miali noszą wyżejnoszą wyżej głowęniż na to poz­wa­la szyjaza­rozu­miali noszą wyżej głowę

Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej