Za­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świecie tęsknoty... w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam.


za­tapiam ę-marzeniami-w-­gicznym-świecie-tęsknoty-w-miej­scu-w którym jeszcze-nie byłam
angelique crueltyza­tapiam sięmarzeniamima­gicznymświecietęsknotymiej­scuw którym jeszczenie byłamza­tapiam się marzeniamimarzeniami ww ma­gicznymma­gicznym świecieświecie tęsknotytęsknoty ww miej­scuw którym jeszcze nie byłamza­tapiam się marzeniami wmarzeniami w ma­gicznymw ma­gicznym świeciema­gicznym świecie tęsknotyświecie tęsknoty wtęsknoty w miej­scuza­tapiam się marzeniami w ma­gicznymmarzeniami w ma­gicznym świeciew ma­gicznym świecie tęsknotyma­gicznym świecie tęsknoty wświecie tęsknoty w miej­scuza­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świeciemarzeniami w ma­gicznym świecie tęsknotyw ma­gicznym świecie tęsknoty wma­gicznym świecie tęsknoty w miej­scu

Nie miej marzeń, miej ce­le. Ce­le się osiąga, a marze­nia po­zos­tają je­dynie marzeniami. -Mateusz Piecki Schizoidalny
nie-miej-marzeń-miej-­-ce­ ę-osiąga-a marze­nia-po­zos­tają-­dynie-marzeniami
życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit
życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
zno­wu spo­koj­nie oddycham kse­ruję ob­ra­zy i kłaniam się up­rzej­mie jes­tem w miej­scu właściwym sto­sow­nym dla pychy i złota pur­pry jed­wa­biu a nawet naj­droższej kawy na świecie  -RozaR
zno­wu-spo­koj­nie-oddycham-kse­ruję-ob­ra­zy-i-kłaniam ę-up­rzej­mie-jes­tem-w miej­scu-właściwym-sto­sow­nym-dla-pychy-i złota