Za­wodzi­my ludzi będąc sobą. Lecz nie będąc sobą, za­wodzi­my sa­mych siebie.


za­wodzi­my-ludzi-będąc-sobą-lecz-nie będąc-sobą-za­wodzi­my-­mych-siebie
nighthuntressza­wodzi­myludzibędącsobąlecznie będącsobąza­wodzi­mysa­mychsiebieza­wodzi­my ludziludzi będącbędąc sobąlecz nie będącnie będąc sobąza­wodzi­my sa­mychsa­mych siebieza­wodzi­my ludzi będącludzi będąc sobąlecz nie będąc sobąza­wodzi­my sa­mych siebieza­wodzi­my ludzi będąc sobą

Także my, pięćdziesięciolatkowie, mamy swoje szczęście nie za sobą, lecz przed sobą! -Joseph Wlttlo
także-my-pięćdziesięciolatkowie-mamy-swoje-szczęście-nie-za-sobą-lecz-przed-sobą
Aby sobą być. Prawdzie patrzeć w twarz. Kochać wszystkich ludzi. Pokój z sobą nieść. -Ryszard Riedel
aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-pokój-z-sobą-nieść