Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat.


za-doświadczenia-trzeba-w-życiu-płacić-jeżeli-mamy-szczęście-otrzymujemy-rabat
oskar kokoschkazadoświadczeniatrzebażyciupłacićjeżelimamyszczęścieotrzymujemyrabatza doświadczeniadoświadczenia trzebatrzeba ww życiużyciu płacićjeżeli mamymamy szczęścieotrzymujemy rabatza doświadczenia trzebadoświadczenia trzeba wtrzeba w życiuw życiu płacićjeżeli mamy szczęścieza doświadczenia trzeba wdoświadczenia trzeba w życiutrzeba w życiu płacićza doświadczenia trzeba w życiudoświadczenia trzeba w życiu płacić

Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą. -Anna Kamieńska
otrzymujemy-zawsze-więcej-ż-żądamy-otrzymujemy-to-o-co-prosimy-ale-czasem-w-innej-walucie-która-okazuje-ę-mocniejszą-walutą
Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo. -Anonim
za-odwagę-trzeba-płacić-strach-jest-za-darmo
W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki. -Margaret Mitchell
w-świecie-interesów-trzeba-płacić-za-nieuczciwe-postępki
Nadużycia młodości - weksel na starość, który trzeba będzie płacić z procentami za trzydzieści lat. -Charles Caleb Colton
nadużycia-młodoś-weksel-na-starość-który-trzeba-będzie-płacić-z-procentami-za-trzydzieś-lat
Najlepszym wykształceniem, jakie możemy zdobyć na tym świecie, jest to, które otrzymujemy, walcząc o utrzymanie się przy życiu. -Wendell Philips
najlepszym-wykształceniem-jakie-możemy-zdobyć-na-tym-świecie-jest-to-które-otrzymujemy-walcząc-o-utrzymanie-ę-przy-życiu
Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard
prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić