Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat.


za-doświadczenia-trzeba-w-życiu-płacić-jeżeli-mamy-szczęście-otrzymujemy-rabat
oskar kokoschkazadoświadczeniatrzebażyciupłacićjeżelimamyszczęścieotrzymujemyrabatza doświadczeniadoświadczenia trzebatrzeba ww życiużyciu płacićjeżeli mamymamy szczęścieotrzymujemy rabatza doświadczenia trzebadoświadczenia trzeba wtrzeba w życiuw życiu płacićjeżeli mamy szczęścieza doświadczenia trzeba wdoświadczenia trzeba w życiutrzeba w życiu płacićza doświadczenia trzeba w życiudoświadczenia trzeba w życiu płacić

Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą.Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo.W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki.Nadużycia młodości - weksel na starość, który trzeba będzie płacić z procentami za trzydzieści lat.Najlepszym wykształceniem, jakie możemy zdobyć na tym świecie, jest to, które otrzymujemy, walcząc o utrzymanie się przy życiu.Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić.