Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo.


za-odwagę-trzeba-płacić-strach-jest-za-darmo
anonimzaodwagętrzebapłacićstrachjestzadarmoza odwagęodwagę trzebatrzeba płacićstrach jestjest zaza darmoza odwagę trzebaodwagę trzeba płacićstrach jest zajest za darmoza odwagę trzeba płacićstrach jest za darmo

Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów.Nawet jeśli miłość niesie za sobą rozłąkę, samotność i smutek, to warta jest ceny jaką trzeba za nią płacić.W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki.Miłość jest rozkosznym kwiatem, ale trzeba mieć odwagę zerwać go na krawędzi przepaści.Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyZa doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat.